Overslaan en naar de inhoud gaan
rood bakstenen gebouw met opschrift Red Star Line, een auto en fietsers die voorbij rijden © Filip Dujardin

Masterclasses traject Heimwee

Red Star Line Museum x ARTESHOQ

MASTERCLASSES

Het artistiek ontwikkeltraject bestaat uit vier interactieve masterclasses in groepsverband en een intensief individueel begeleidingstraject begeleid door coach curator Malikka Bouaissa van ARTESHOQ. De masterclasses leggen zowel de nadruk op de ontwikkeling van een idee naar een concept als voor het ontwikkeling van de makerschap van opkomende jonge  kunstenaars.

Masterclass 1: Thema HEIMWEE – Red Star Line Museum - 26 maart 2022

Het project “Heimwee” wil plaats geven aan een gevoel dat we allemaal (her)kennen. Het gaat vaak om herinneringen van geborgenheid - aan mensen, momenten, plekken, geuren & kleuren, smaken,… Maar wat is heimwee eigenlijk? Is het nostalgie, melancholie, een verlangen naar toen of daar? Is het een soort gevoel van gemis naar ‘iets’ dat we ooit ervaren hebben?

Samen gaan we op zoek naar herinneringen die ertoe doen. Daar en hier. Vroeger, nu en in toekomst.

Masterclass 2: Platform-overstijgend verhalen vertellen

In de tweede interactieve masterclass staat storytelling in platform-overstijgende zin centraal. Kunst leent zich bij uitstek voor het vertellen van verhalen, het uiten en overbrengen van emoties en het vergroten van empathie.  Deze masterclass wordt verzorgd door een ervaren storycoach.

  • In de eerste helft wordt aandacht besteed aan de basisprincipes van visuele verhaalontwikkeling geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. Aan de hand van de eigen verhaalideeën verkennen de deelnemers de mogelijkheden voor de opbouw, karakterisering, plots, het aanbrengen van drama en het gebruik van vertelinstrumenten. Deelnemers worden uitgedaagd om tot de kern te komen van hun verhaal door elkaar de juiste vragen te stellen. 
  • In de tweede helft leren de deelnemers hoe een verhaal op verschillende wijzen ingezet kan worden door multimediale, cross-mediale of transmediale adaptaties met voorbeelden uit de praktijk. Daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag met eigen verhaal-ideeën.

Masterclass 3: Positionering in het veld

De stevige positionering in het veld van jezelf als maker en het leren van krachtig pitchen van je verhaal staat centraal, met als uitgangspunt het leveren van ‘nieuwe’ kwaliteit in een industrie die niet altijd laagdrempelig overkomt voor jonge opkomende kunstenaars. Deze masterclass wordt begeleid door een creatief leider uit het kunstenveld, die de deelnemers van tips en tricks zal voorzien.

Masterclass 4: Tentoonstelling maken

Een tentoonstelling opzetten, hoe doe je dat eigenlijk? Hoeveel tijd kruipt erin? Wat houdt dat allemaal in? In de laatste masterclass gaan we de tentoonstelling vormgeven. Van concept, scenografie, installatie tot opbouw en afbouw.

INDIVIDUEEL BEGELEIDINGSTRAJECT

In het individueel begeleidingstraject ontvangen deelnemers gerichte inhoudelijke coaching voor de ontwikkeling van hun idee naar een visueel concept in een visueel medium naar keuze. De geselecteerde jonge kunstenaars werken tijdens het artistiek proces toe naar een tentoonstelling dat in 2023 wordt vertoond.

 

Zie ook:

Heimwee

Voor het project rond ‘Heimwee’ gaat het Red Star Line Museum in gesprek met een diverse groep Antwerpenaren over de kracht van herinneringen. We zochten en vonden opkomende kunstenaars die willen werken rond dit thema. Een selectie van artiesten maakt samen een groepstentoonstelling die in 2023 een plek krijgt in de Loods.

Meld je aan voor de nieuwsbrief