Overslaan en naar de inhoud gaan

Start aanleg droogdokkenpark en toekomstig maritiem museum

De stad Antwerpen krijgt er een nieuw park én een nieuw museum bij. Op het Droogdokkeneiland, gelegen op het Eilandje in de bocht van de Schelde, wordt in 2016 gestart met de aanleg van het Droogdokkenpark. Naast een park wil de stad Antwerpen er ook een Maritiem Museum realiseren. Dat museum wordt een actief belevingsmuseum waarbij naast het tentoonstellen van maritiem erfgoed ook de beleving van actieve scheepherstelling en de zorg voor varend erfgoed centraal staan. De opening van het Maritiem Museum wordt gepland in 2023.

Grootstedelijk park met natuurlijke getijdenoever

In het Masterplan Scheldekaaien kreeg het Droogdokkeneiland, een gebied van 15 hectare, gelegen in het noorden van Antwerpen, een bestemming als grootstedelijk park en uitwaaiplek. Door de unieke ligging in de buitenbocht van de Schelde vormt het projectgebied een scharnierpunt tussen stad en haven, waar beide werelden samenkomen. Het nieuwe park tussen stad en haven wordt uitgerust met een natuurlijke getijdenoever langs de Schelde, een parkzone en ruimte voor tijdelijke evenementen.

 

Maritiem Museum

In het nieuwe Droogdokkenpark komt ook een Maritiem Museum. Uit een haalbaarheidsstudie is gebleken dat de bestaande gebouwencluster van de Algemene Werkhuizen Noord op de droogdokkensite de meest geschikte locatie is om een dergelijk museum in Antwerpen te ontwikkelen. Zo lenen de gebouwen zich perfect tot de ontwikkeling van een actief belevingsmuseum waar een sterk verhaal rond het maritiem verleden van de stad Antwerpen gebracht kan worden. Naast de stedelijke collectie vaartuigen en havenwerktuigen zal het nieuwe museum ook de thuishaven worden voor de Doelse Kogge, een archeologische vondst van een middeleeuws vrachtschip. De komst van het nieuwe museum is een volgende stap in de culturele maritieme as op het Eilandje, naast het MAS en het Red Star Line Museum.

 

Een actief belevingsmuseum

Voor het toekomstig Maritiem Museum wordt uitgegaan van een actief belevingsmuseum waarbij naast het tentoonstellen van maritiem erfgoed ook de beleving van actieve scheepherstelling en de zorg voor varend erfgoed centraal staan. Een belangrijke publiekstrekker wordt de restauratie van de Doelse Kogge die in het museum zal gebeuren. Ook wordt het de plek waar de stedelijke collectie havenwerktuigen en vaartuigen zal te bezichtigen zijn.

 

Als de huidige planning van het Koggeproject aangehouden blijft, dient het Maritiem Museum klaar te zijn tegen eind 2022 zodat het kan openen in 2023, voor de start van de reconstructie van de Kogge.

Meld je aan voor de nieuwsbrief