Overslaan en naar de inhoud gaan
© Victoriano Moreno

De collectie

De collectie van het Red Star Line Museum is uniek omdat ze atypisch is. Het museum is immers niet ontstaan vanuit een bepaalde collectie, maar vanuit het doel om een plek open te stellen en er betekenis aan te geven voor een breed publiek. De kracht van het verhaal achter deze plek staat hierbij centraal.

De collectie is meer dan een verzameling van objecten en documenten. Even belangrijk, zo niet belangrijker, zijn de verhalen, de beleving en de emotionele geladenheid die aan het materiële betekenis geven.

Op het eerste zicht bestaat de historische collectie uit relatief alledaagse objecten zoals een koffer, een scheepsticket, een paspoort, enkele foto’s of postkaarten. Enkel de 3de klasse passagiers moesten door de controles in onze gebouwen. Deze passagiers namen zaken mee die, los van hun emotionele of historische betekenis, geen hoge financiële waarde hadden. Het museum bewaart deze objecten omdat ze verbonden zijn aan een migratieverhaal en het is dat verhaal dat het object waarde geeft.

Behalve de collectiestukken is 'het verhaal' van groot belang bij de collectiewerving. Meestal dient mondelinge geschiedenis om een object verder te onderzoeken en de waarde ervan te bepalen. Voor het Red Star Line Museum is het echter niet ‘het verhaal achter het object’ maar wél ‘het object achter het verhaal’.

De mensen die ons deze objecten en verhalen aanleveren zijn dus zeer belangrijk. ‘Participatie’ neemt dan ook een centrale plaats in ons verzamelbeleid.

De collectie zelf bestaat uit twee grote pijlers: de maritieme collectie en de verhalen van de landverhuizers die uit heel Europa naar Antwerpen kwamen om de boot te nemen naar de nieuwe wereld.

  • De maritieme collectie omvat de voorwerpen die gelinkt zijn aan de geschiedenis en werking van de Red Star Line rederij. Deze collectie documenteert de trans-atlantische passagiersvaart vanuit Antwerpen, de activiteiten van het boordpersoneel en de scheepsagenten en van de cruises die vooral plaatsvonden tijdens het interbellum. In de collectie zitten o.a. prachtige scheepsmodellen en belle époque affiches en prentbriefkaarten van Henri Cassiers. In totaal beheert het museum meer dan 6.000 objecten. Ongeveer 900 maken deel uit van de vaste opstelling. De rest wordt in de meest optimale omstandigheden bewaard in een depot. 
  • De verhalen van landverhuizers. Ze dienen als vertrekpunt om een brede collectie aan te leggen van persoonsgebonden migratie-erfgoed die ook andere, meer recente migratiegolven omvat. Het Red Star Line Museum is uniek omdat het als enige Vlaamse museum migratie centraal stelt én een collectie heeft die de individuele beleving van het migratieproces documenteert.

De collectie ontsluiten

Een deel van het historisch beeldmateriaal uit onze collectie kan je raadplegen in de toepassing DAMS. Zie Collectie online. Een aantal verhalen komt aan bod in de vaste opstelling, in tijdelijke expo’s en in publicaties. Sommige vind je terug op deze website: zie de pagina Verhalen.

Meld je aan voor de nieuwsbrief