Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze sponsors

Het Red Star Line Museum is een stedelijk museum. Voor de realisatie kon de stad Antwerpen rekenen op de steun van de Vlaamse Overheid, de provincie Antwerpen, hoofdsponsor CMB en andere bedrijfssponsors, en op vele private sponsors, schenkers en bruikleengevers.

Overheid

Het Red Star Line Museum is sinds 2018 een door Vlaanderen erkend landelijk museum.

Vlaanderen verbeelding werkt

De Founder

Group CMB, het vroegere Compagnie Maritime Belge, is de founder van het Red Star Line Museum.

CMB is een internationale maritieme groep met hoofdzetel in Antwerpen. Het bedrijf droeg een aanzienlijk bedrag bij tot de financiering van de bouwwerken. In ruil bleef de naam van CMB tot 2023 aan het project verbonden.

Bolder-sponsors

Als Bolder-sponsor droeg je bij aan de verdere kwaliteitsvolle uitbouw van ‘Het Magazijn’. Je kunt de namen van de Bolder-sponsors terug vinden op de "Donor Wall" aan de ingang van het museum. 

Elke sponsor is belangrijk voor ons, ongeacht de grootte. Wij zijn elke sponsor dankbaar!

Meld je aan voor de nieuwsbrief