Overslaan en naar de inhoud gaan
© Victoriano Moreno

Participatie

Het museum is niet louter een bewaarinstelling die verzamelt om te bewaren voor de toekomst. De verhalencollectie dient als inspiratie om mensen samen te brengen op een historische plek met actuele relevantie, om te reflecteren en in dialoog te gaan over migratie.

Participatie is van groot belang binnen onze werking. Omdat verhalen centraal staan in het museum is persoonlijke betrokkenheid cruciaal. Mensen delen hun persoonlijk (familie)verhaal en schenken het museum dierbare objecten. Hierdoor verbinden ze zich met het museum en de symbolische plek die het museum is. Participatie was belangrijk bij de totstandkoming van het museum, maar het is ook verder ingebed in de dagelijkse werking, van verzamelen tot ontsluiten. Altijd staat actieve betrokkenheid en deelhebben van het publiek en van onze erfgoedgemeenschappen centraal. 

Participatieve projecten

Een voorbeeld van participatie is onze deelname aan de studiedag met/van FARO, september 2019: ‘Participatie of de kunst van het gecontroleerd loslaten’. Het opzet was om vanuit de presentatie 'Rootszoekers' onze ervaringen én vragen met collega’s uit musea te delen. Hoe ga je om met de spanning tussen het menselijk aspect en het technisch/organisatorische proces om een expo tijdig te kunnen realiseren? 

Download het verslag van deze studiedag

Andere projecten:

Kinderbestuur

[2021-NU]

In 2021 richtten we een Kinderbestuur op: 7 kinderen die maandelijks samenkomen en nadenken over de museumwerking. Wilde Raven begeleidde dit traject en zette de ideeën van de kinderen om in concrete acties.

Nocturnes NT2

[2013-NU]

In samenwerking met Atlas en leerkrachten, ontwikkelde het museum educatief materiaal om nieuwkomers zoveel mogelijk op maat te begeleiden bij hun museumbezoek.

Destination Sweetheart

[2020-2021]

In de expo ‘Destination Sweetheart’ deden liefdesmigranten hun verhaal. Ze getuigden in interviews en deelden foto’s en objecten.

Rootszoekers

[2019]

'Rootszoekers' bracht verhalen van Red Star Line passagiers, verteld door verre en dichte familie. Voor de recente migratieverhalen werkte het museum samen met de meisjes van het 7e leerjaar Verzorging van het Sint-Agnesinstituut in Borgerhout.

Project en tentoonstelling ‘Thuishaven’

[2018]

We nodigden alle nieuwkomers uit om herinneringen te delen op een speciaal ontworpen stadskaart. De herinneringen verankerden we in de expo ‘Thuishaven’ en een publicatie.

Project ‘Veldwerkers’

[2017-2018]

In 2017 startte het museum met veldwerkers: mensen met een vluchtverleden en/of migratie-achtergrond. Tijdens dit project namen de veldwerkers interviews af van mensen met een vluchtverhaal.

Expo ‘Een Beetje Belg. Zes Argentijnen over hun roots’

[oktober 2017-april 2018]

Het Red Star Line Museum onderzocht emigratie vanuit België naar Latijns-Amerika, tijdens de 19e en 20e eeuw. Het museum ging op zoek naar migratieverhalen via twee wegen.

Project ‘Me, Myself & Belgium’

[eindpresentatie 20.01.2017]

Het museum gaf niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (in samenwerking met Joba Vluchtelingenwerk) de ruimte om zichzelf voor te stellen in het museum.

mensen zitten aan tafels, fotos hangen aan de muur

Project en expo ‘Home Sweet Home’

[2014]

In 2014 liep er in de Loods van het museum de tijdelijke expo ‘Home Sweet Home’ over reizen en thuiskomen. Het museum werkte voor deze expo samen met jongeren van Turkse en Marokkaanse origine.

Project ‘Hier ben ik!’

[2010-2013]

We trokken met een verhalenbus de stad in, op zoek naar hedendaagse verhalen over migratie. In samenwerking met Atlas, scholen waar nieuwkomers Nederlands leren en sociaal-culturele verenigingen verzamelden we er honderden.

Meld je aan voor de nieuwsbrief