Overslaan en naar de inhoud gaan

Oprichting van het museum

Een museum bouwen doen we niet in één twee drie. We doen het evenmin alleen. Het startschot voor dit nieuwe museum werd gegeven in 1992. Sindsdien zijn vele partners mee op de boot gestapt om uiteindelijk koers te zetten richting 28 september 2013.

1934-1992

Tot 1934 deden de gebouwen aan de Rijnkaai dienst als medisch en administratief controlecentrum voor derdeklassepassagiers die reisden met de Red Star Line-rederij. 

 

Na het faillissement van de rederij in 1934 werd het Red Star Line-complex een aantal keren verbouwd en aangepast aan andere bestemmingen waarna het in onbruik raakte. Met de gebouwen, raakte ook de geschiedenis van de rederij in de vergetelheid. 

 

In 1992 vraagt Red Star Line-verzamelaar Robert Vervoort het stadsbestuur om naar aanleiding van de 120ste verjaardag van de oprichting van de rederij op de Antwerpse kaaien een gedenksteen aan te brengen. Van een mogelijke bescherming van de gebouwen is dan nog geen sprake.

2000

Het Antwerpse College van burgemeester en schepenen brengt een gunstig advies uit voor de bescherming van monumenten in het havengebied en het Eilandje. Naast de Montevideomagazijnen en De Shop staan op die lijst ook de gebouwen van de Red Star Line.

2001

De Vlaamse overheid erkent twee van de drie Red Star Line-magazijnen (RSL 2 en RSL 3) als beschermd monument “omwille van hun historische en waarde”. 

2002

Het Nationaal Scheepvaartmuseum organiseert de tentoonstelling ‘Landverhuizers’ over de geschiedenis van de Red Star Line en de emigratie via Antwerpen. Hiervoor worden ook de eerste contacten gelegd met de Ellis Island Foundation en het Ellis Island Immigration Museum in New York. 

 

Het eerste krantenartikel van het Red Star Line Museum verscheen in De Nieuwe Gazet.

2004

Na een verkennend onderzoek in België en de Verenigde Staten, richt het College van burgemeester en schepenen een projectgroep op die de omvorming van de gebouwen tot een herdenkingsplek “met een museaal-educatieve functie” onderzoekt. 

Eerste artikel Red Star Line Museum

2005

Het College van burgemeester en schepenen beslist om de Red Star Line-gebouwen te kopen van het Havenbedrijf. Na een procedure onder leiding van de Vlaamse Bouwmeester, wordt het New Yorkse architectuurbureau Beyer Blinder Belle Architects & Planners LLP, in een tijdelijke vereniging met het Antwerpse ingenieursbureau Arcade, geselecteerd als ontwerper voor de ontwikkeling en inrichting van de gebouwen.

2007

Een nota van het wetenschappelijk comité verbindt het lokale en historische verhaal van de scheepvaartmaatschappij Red Star Line en haar passagiers, met het universele gegeven van menselijke mobiliteit. 

Na Red Star Line 2 en 3 erkent Vlaams minister Dirk Van Mechelen ook het hoekgebouw RSL 1, het oudste van de drie, als beschermd monument. 

Het College van burgemeester en schepenen keurt het voorontwerp van Beyer Blinder Belle voor de restauratie van de drie gebouwen goed. 

Musea en Erfgoed Antwerpen vzw krijgt de verantwoordelijkheid over het project. Vanaf de herfst 2007 wordt een team samengesteld dat de coördinatie en voorbereiding van het nieuwe museum treft.

2008

AG Vespa wordt aangesteld als gedelegeerd bouwheer en bereidt in naam en voor rekening van de stad het bouwproject voor. 

Het architectuurontwerp wordt verfijnd en een maximaal realisatiebudget vastgelegd. 

De Antwerpse internationale maritieme groep CMB (Compagnie Maritime Belge) wordt sponsor van het Red Star Line Museum.

2009

De bouwvergunning wordt verkregen.

2010

In haar besluit van 12 maart legt de Vlaamse overheid het definitieve bedrag van de restauratiepremie vast. Naar aanleiding van de Publiek Geheim-dag van de VRT Canvas, worden de verkrotte gebouwen op 16 mei een laatste keer opengesteld voor het publiek.

De voorbereidende bouwwerkzaamheden starten op 17 mei. De eerste bouwfase omvat grondwerken, de funderingen en de volledige onderkeldering van RSL 2. De aannemer is THV Van Wellen-BMG.Op 28 juni vindt de officiële eerstesteenlegging plaats.

2011

In maart 2011 worden de voorbereidende funderings- en structuurwerken van de restauratie van de gebouwen afgerond. De eigenlijke restauratie van het gebouw, fase 2 van de werken, start op 18 april en is in handen van aannemer Strabag. 

Ondertussen verzamelt het Red Star Line Museum historische en hedendaagse verhalen over migratie met het oog op integratie in het nieuwe museum. Deze verhalen worden ook ontsloten in het Antwerpse stadsarchief.

2012

De laatste rechte lijn naar de opening van het nieuwe museum wordt ingezet. Eén jaar voor opening is het publiek een laatste keer welkom om de historische gebouwen in hun meest oorspronkelijke staat te bezoeken. Samen met Antwerpen Open organiseert het Red Star Line Museum van 28 april tot en met 13 mei een cultureel festival met tal van culturele activiteiten die de sfeer van de hoogdagen van de Red Star Line oproepen. In september levert aannemer Strabag de restauratie van de pakhuizen op. De toren wordt tegen december afgewerkt. In oktober begint de inrichting en de opbouw van de hoofdtentoonstelling.

2013

Op 27 september 2013 werd het Red Star Line Museum officieel geopend door Koning Filip en Koningin Mathilde. Een dag later ontving het Red Star Line Museum zijn eerste bezoekers.

 

 

 

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief